Utstyrsutleige Bruvoll i Skjåk

Midt i Fjell-Norge og tett på Fjord-Norge finn du elsykkelboden til Naturopplevingar ved Bruvoll i Skjåk – rett over brua frå Dønfoss Camping. Her finn du 12 fullt utrusta elsyklar for leige, og alt du treng av informasjon for å sykle den eventyrlege rundturen Tour de Breheimen. Samt mykje anna friluftsutstyr for utleige!

Naturopplevingar sitt utstyrsdepot på Bruvoll i Skjåk held opent døgnet rundt – året rundt. Med sjølvbetjent utlevering og innlevering midt mellom Fjell- og Fjord-Noreg, tett på både Breheimen, Reinheimen og Jotunheimen kan du hente ut og lever inn utstyr akkurat når det passar deg. Lettare blir ikkje fjellivet!

Her finn du oversikt over elsyklane vi har til utleige på Bruvoll.

Utlevering:

  • Du finn utstyrsdepotet utanfor Coop Bruvoll ved Dønfoss.
  • På høgre side av inngangsdøra med skilt Naturopplevingar finn du ein nøkkelboks med talkode. Koda har du fått tilsendt i mailen du mottok ved bestilling av utstyr. Her finn du nøkkel til inngangsdøra.
  • I gangen rett innanfor døra finn du utstyret ditt i gjennomsiktig plastboks med ditt namn på lokket. Sørg for at du tek med deg utstyr kun frå boksen med ditt namn på!
  • Hugs å låse inngangsdøra og legge nøkkel i kodeboks når du går. God fjelltur!

Innlevering:

  • Utstyret leverer du inn på same vis og på same stad som du henta det ut. Koda til nøkkelboksen er den same som ved utlevering.
  • Alt utstyret skal leverast inn i same stand som du fekk det utlervert. Sørg for at alt utstyr er tørka og reingjort! PS: Har du ikkje moglegheit til å få tørka utstyret så  du sende oss varsel om dette ved innlevering.
  • Hugs å låse inngangsdøra og legge nøkkel i kodeboks når du går.

Vilkår for utleige: 

God tur!

Elektrisk helsing Tea & Kjell