Sjølvbetjent utstyrsdepot i Lom

Midt i Lom nasjonalparklandsby kan du når som helst hente ut og levere inn att turutstyret du har leigd ved bruk av nøkkelkode som du får tilsendt ved booking av utstyr her på nettsida.

Naturopplevingar sitt utstyrsdepot held opent døgnet rundt – året rundt. Med sjølvbetjent utlevering og innlevering midt i Lom kan du hente ut og lever inn utstyr akkurat når det passar deg. Lettare blir ikkje fjellivet!

Utlevering:

  • Gå til Naturopplevingar sitt lager i Bergomsvegen 11 – inn frå gangvegen på baksida av Esso-stasjonen i Lom sentrum.
  • På høgre side av inngangsdøra med skilt Naturopplevingar finn du ein nøkkelboks med talkode. Koda har du fått tilsendt i mailen du mottok ved bestilling av utstyr. Her finn du nøkkel til inngangsdøra.
  • I gangen rett innanfor døra finn du utstyret ditt i gjennomsiktig plastboks med ditt namn på lokket. Sørg for at du tek med deg utstyr kun frå boksen med ditt namn på!
  • Hugs å låse inngangsdøra og legge nøkkel i kodeboks når du går. God fjelltur!

Innlevering:

  • Utstyret leverer du inn på same vis og på same stad som du henta det ut. Koda til nøkkelboksen er den same som ved utlevering.
  • Alt utstyret skal leverast inn i same stand som du fekk det utlervert. Sørg for at alt utstyr er tørka og reingjort! PS: Har du ikkje moglegheit til å få tørka utstyret så du sende oss varsel om dette ved innlevering.
  • Hugs å låse inngangsdøra og legge nøkkel i kodeboks når du går.

Vilkår for utleige: 

Takk for følgjet og lånet!

Fjellhelsing Tea og Kjell