Tea Karoline Mork

Tea, skriv inn kort ingress om deg sjølv her. Ein setning.

Tea, skriv inn presentasjon av deg sjølv og kva erfaring du har som guide her.

Vil du vere med meg på tur? Ta kontakt, så ser vi snart kvarandre i fjellheimen!