Kontakt Naturopplevingar

Vil du leige utstyr, vere med oss på tur eller ha eit skreddersydd fjelleventyr. Vi står til teneste året rundt!

Naturopplevingar sine utstyrsdepot ligg i sentrum av Lom nasjonalparklandsby og ved Dønfoss i Skjåk . Tea og Kjell treff du til dagleg i Skjåk:

Naturopplevingar AS
Skamsarvegen 56
2690 Skjåk

Epost: post@naturopplevingar.no
Telefon: 90 11 65 75